Polub nas na Facebooku
menu
Polub nas na Facebooku
Konkurs trwa
Sponsor nagród

Pokaż jak dbasz o swój wzrok - wygraj wyciskarkę i krople do oczu Systane®

Zasady

Chcesz wygrać wyciskarkę i zestaw kropli do oczu? Weź udział w konkursie Spędzaj czas z TVN! Co trzeba zrobić? To proste! Wyślij – za pośrednictwem formularza – odpowiedź na pytanie konkursowe, możesz do niej dołączyć również zdjęcie lub wideo. Jak brzmi pytanie? Oto ono:

Co przekonało Cię do sięgnięcia po krople nawilżające oczy i w jakich sytuacjach najczęściej z nich korzystasz?

Nagroda główna

4 zwycięzców otrzyma pakiet zawierający wyciskarkę marki Philips oraz zestaw kropli do oczu Systane®

4x wyciskarka Philips
Wyciskarka Wolnoobrotowa
Philips Viva HR1888/70 
o wartości 699 zł 
Dzięki niej zrobisz pyszne koktaile,
juz teraz zobacz przepisy (PDF)
4x zestaw kropli Systane® 
Zestaw obejmuje 3 opakowania kropli Systane® Complete oraz 3 opakowania kropli Systane® Hydration
o wartości 240 zł/zestaw

Nagrody dodatkowe

6 zwycięzców otrzyma zestaw kropli do oczu Systane®

6x zestaw kropli Systane®
Zestaw obejmuje 3 opakowania kropli Systane® Complete oraz 3 opakowania kropli Systane® Hydration
o wartości 240 zł/zestaw

Czas trwania

Konkurs trwa od 27.05.2020 13:00 do 24.06.2020 23:00.

Regulamin

Zobacz treść regulaminu

Co przekonało Cię do sięgnięcia po krople nawilżające oczy i w jakich sytuacjach najczęściej z nich korzystasz?

Twój token ReCaptcha jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.
Ilość znaków: 0/1000
zdjęcie:
Formaty bmp, dds, gif, jpg, jpeg, png, tga, thm, tif, tiff, yuv, maks. 256M
wideo:
Formaty 3g2, 3gp, asf, asx, avi, flv, mov, mp4, mpg, rm, srt, swf, vob, wmv, ts, maks. 256M

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN S.A. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.


Skąd TVN ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie gdy zarejestrowałeś/łaś zgłoszeni do udziału w akcji pod tytułem „In vitro. Nauka czy cud” („Konkurs”) poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej zdrowie.tvn.pl.


Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?

TVN przetwarza Twoje dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, publicznego podania imienia, nazwiska zwycięzców Konkursu, dla archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). TVN przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału,
b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.


Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.


Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

  • podmiotom z grupy do której należy TVN w celu realizacji celów Konkursu
  • właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez TVN do zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń TVN i uczestników Konkursu związanych z organizacją Konkursu.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

TVN nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. TVN nie będzie także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.