Polub nas na Facebooku
Czytasz: Xanax – czym jest, ulotka, dawkowanie
menu
Polub nas na Facebooku

Xanax – czym jest, ulotka, dawkowanie

Kobieta siedząca na parapecie w mroku

Fot: hunna / fotolia.com

Xanax jest lekiem dostępnym w aptekach wyłącznie na receptę. Działa on uspokajająco, przeciwlękowo oraz nasennie. Te właściwości wykorzystywane są, np. przy krótkotrwałym leczeniu stanów lekowych oraz przy ciężkich stanach lekowych w depresji. Xanax dostępny jest w formie tabletek o różnej zawartości substancji czynnej, którą jest alprazolam. 

Co to jest Xanax i w jakim celu się go stosuje?

Xanax jest lekiem działa przeciwlękowo, rozluźniająco i uspokajająco. Dzięki tym właściwościom wykorzystywany jest w krótkotrwałym leczeniu takich zaburzeń jak:

 • Zaburzenia lękowe uogólnione,
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku,
 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii,
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.

Substancją czynną Xanax’u jest alprazolam, który należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin. Alprazolam nasila działanie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), czyli głównej substancji hamującej aktywność ośrodka układu nerwowego. Xanax jest zalecany tylko w przypadkach, kiedy objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe. Stany napięcia i niepokoju związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku. Xanax może uzależniać, dlatego należy go stosować wtedy, kiedy jest to potrzebne i zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jakie mogą być pierwsze objawy depresji? Odpowiedź znajdziesz w filmie: 

Zobacz film: Jakie są pierwsze objawy depresji? Źródło: 36,6.

Xanax – skład

Xanax występuje w kilku dawkach:

 • Tabletki 0,25 mg,
 • Tabletki 0,5 mg,
 • Tabletki 1 mg,
 • Tabletki 2 mg.

Substancją czynną w leku jest alprazolam. Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu dwuoktylosulfobursztynian (85%) + sodu benzoesan (15%), krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana.

Dodatkowo tabletki Xanax 0,5 mg zawierają lak sodowo – glinowy z erytrozyną, a tabletki Xanax 1 mg lak sodowo – glinowy z erytrozyną i lak glinowy F.D. i C. Blue Nr 2.

Xanax – informacje ważne przed zastosowaniem leku

W jakich przypadkach nie stosować leku Xanax:

 • Przy uczuleniu na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • Przy nużliwości mięśni,
 • Przy ciężkiej niewydolności oddechowej,
 • Przy zespole bezdechu śródsennym,
 • Przy ciężkiej niewydolności wątroby,
 • U osób poniżej 18 roku życia.
 • Kobietom w ciąży, karmiącym piersią lub planującym posiadanie dziecka nie zaleca się stosowania alprazolamu. Jeżeli tak się stanie, pacjentka powinna zostać przebadana pod kątem zagrożenia dla płodu. Benzodiazepiny w małych ilościach przenikają do mleka matki.

Xanax - ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Xanax należy się skontaktować z lekarzem, jeśli:

 • Lek jest przyjmowany przez długi okres czasu. Xanax może uzależniać, zwłaszcza osoby o skłonnych do nadużywania leków lub alkoholu. Konieczność dalszego leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza,
 • Dawka leku jest zmniejszana lub jest on nagle odstawiany, gdyż mogą wystąpić objawy odstawienia,
 • Pacjent zmaga się z depresją, z myślami lub tendencjami samobójczymi,
 • Pacjent stosuje inne benzodiazepiny (zwiększone ryzyko uzależnienia),
 • Pacjent jednocześnie stosuje opioidy, leki nasenne, uspokajające lub spożywa alkohol (ich działanie może się nasilić),
 • Występuje niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie bądź inne zaburzenia zachowania. W razie pojawienia się wymienionych dolegliwości należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem,
 • Pacjent ma jaskrę, zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Xanax podobnie jak inne benzodiazepiny mogą wywoływać niepamięć następczą, która występuje kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić pacjentowi nieprzerwany sen przez 7-8 godzin. Dodatkowo, benzoiazepiny powinny być ostrożnie stosowane u osób w podeszłym wieku, ze względu na ryzyko nadmiernego uspokojenia i/lub osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego, co może skutkować upadkami, często poważnymi w skutkach.

Xanax a inne leki

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych aktualnie lekach oraz o tych, które pacjent planuje przyjmować. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż mieszanie leku z innymi może mieć różne konsekwencje.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas:

 • Łączenia leku Xanax z opiadami, gdyż te działają depresyjnie na układ oddechowy (zwalniają i spłycają oddech). Wiąże się to z ryzykiem nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki, a nawet śmierci,
 • Xanax może nasilić działanie leków przeciwpsychotycznych, nasennych, przeciwlękowych, uspokajających, przeciwdepresyjnych, przeciwdrgawkowych, narkotycznych leków przeciwbólowych, środków znieczulających i leków przeciwhistaminowych,
 • W przypadku narkotycznych leków przeciwbólowych może dochodzić do nasilenia euforii, co może prowadzić do nasilenia zależności psychicznej,
 • Nie wolno spożywać alkoholu w czasie stosowania leku Xanax,
 • Nie zaleca się przyjmowania leku Xanax wraz z niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego, np. ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem.
 • Należy zachować ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki Xanax’u podczas jednoczesnego stosowania wraz z nefazodonazem, fluwoksaminą i cymetydyną.
 • Należy zachować ostrożność również podczas jednoczesnego stosowania wraz z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi,
 • Jednoczesne stosowanie leku Xanax oraz inhibitorów protezy HIV wymaga modyfikacji dawki lub zaprzestania przyjmowania alprazolamu,
 • Pacjenci przyjmujący jednocześnie alprazolam i digoksynę powinni być ściśle monitorowani, czy nie pojawiają się u nich objawy związane z toksycznością digoksyny,
 • Teofilina może zmniejszyć działanie benzodiazepin.

Xanax – dawkowanie

Dawka Xanax’u jest zlecana przez lekarza na podstawie nasilenia objawów i indywidualnych reakcji pacjenta na leczenie. Leczenie powinno trwać jak najkrócej oraz pacjent powinien być pod obserwacją lekarza szczególnie, jeśli nasilenie występujących u pacjenta objawów zmniejszenia się i może nie wymagać leczenia farmakologicznego.

Całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tygodni, włączając w to okres zmniejszenia dawki. W trakcie stosowania benzopiazepin może rozwinąć się uzależnienie oraz zależność emocjonalna lub fizyczna. To ryzyko może wzrastać wraz z dawką i czasem trwania leczenia.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Zalecana dawka początkowa – 0,25 mg lub 0,5 mg trzy razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę w prazie potrzebny, do maksymalnej dawki dobowej – 4 mg podzielonej na dawki mniejsze, przyjmowane w ciągu całego dnia.

Leczenie objawowe zaburzenia lekowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

Zalecana dawka początkowa – 0,5 mg lub 1 mg przed snem. Ewentualne zwiększenie dawki nie powinno odbywać się w odstępach krótszych, niż co 3 do 4 dni (łączna dawka nie może przekraczać 3 lub 4 dawek na dobę).

Zastosowanie większej i mniejszej dawki niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej dawki niż jest to zalecone Xanax może powodować ataksję (niezborność ruchów), senność, zaburzenia mowy, śpiączkę i depresję oddechową. W razie pominięcia zastosowania leku, nie należy spożywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia leku.

Leczenia lekiem Xanax nie należy samodzielnie przerywać. Leczenie ma charakter objawowy, po jego przerwaniu objawy mogą powrócić. Lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki.

Xanax – możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane zwykle obserwuje się na początku terapii. Ustępują one w miarę kontynuowania leczenia lub kiedy zmniejszy się dawkę.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Depresja
 • Senność
 • Uspokojenie
 • Ataksja
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzenia mowy
 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Zaparcia
 • Suchość w jamie ustnej
 • Zmęczenie
 • Drażliwość

Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • Zmniejszenie apetytu
 • Stan splątania
 • Dezorientacja
 • Zmniejszenie lub zwiększone libido
 • Lęk
 • Bezsenność
 • Nerwowość
 • Zaburzenia równowagi
 • Nieprawidłowa koordynacja
 • Zaburzenia koncentracji uwagi
 • Nadmierna potrzeba snu
 • Letarg
 • Drżenie
 • Nieostre widzenie
 • Nudności
 • Zapalenie skóry
 • Zaburzenia seksualne
 • Zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • Mania
 • Halucynacje
 • Gniew
 • Pobudzenie
 • Uzależnienie
 • Niepamięć
 • Osłabienie siły mięśniowej
 • Nietrzymanie moczu
 • Nieregularne miesiączki
 • Zespół odstawienia leku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Hiperprolaktynemia
 • Hipomania
 • Agresywne/wrogie zachowanie
 • Zaburzenia myślenia
 • Zwiększona aktywność psychoruchowa
 • Nadużywanie leku
 • Zaburzenia działania układu nerwowego autonomicznego
 • Dystonia
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • Zapalenie wątroby
 • Żółtaczka
 • Obrzęk naczynioruchowy
 • Nadwrażliwość na światło
 • Zatrzymanie moczu
 • Obrzęki obwodowe
 • Zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

Benzodiazepiny mogą powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Jeżeli dojdzie do zależności fizycznej nagłe zaprzestanie stosowania leku Xanax może wywołać objawy odstawienia: ból głowy, mięśni, nasilony lęk, uczucie napięcia, pobudzenie, dezorientację, drażliwość, poczucie zmiany otoczenia lub własnej osoby, upośledzenie słuchu, sztywność i mrowienie kończyn. 

Czy artykuł okazał się pomocny?
Tak Nie
88
7
Polecamy
Zespół serotoninowy - występowanie, objawy i postępowanie lecznicze
Zespół serotoninowy - występowanie, objawy i postępowanie lecznicze Dzień Dobry TVN
Trittico CR - stosowanie, dawkowanie, działanie leku przeciwdepresyjnego
Trittico CR - stosowanie, dawkowanie, działanie leku przeciwdepresyjnego TVN zdrowie
Jak działają antydepresanty?
Skutki uboczne leków
Jak działają antydepresanty? Skutki uboczne leków Dzień Dobry TVN
Escitalopram - działanie, wskazania i skutki uboczne leku
Escitalopram - działanie, wskazania i skutki uboczne leku TVN zdrowie
Komentarze (0)
Nie przegap
Postaw kręgosłup na nogi. Co zrobić, aby plecy przestały boleć?
Postaw kręgosłup na nogi. Co zrobić, aby plecy przestały boleć? Materiał sponsorowany
Pierwsza pomoc przy zespole suchego oka
Pierwsza pomoc przy zespole suchego oka Materiał sponsorowany
Jak chronić skórę przed słońcem?
Jak chronić skórę przed słońcem?
"Taki trening jest bardziej treściwy i konkretny" - zapytaliśmy eksperta, dlaczego warto postawić na trening online?
"Taki trening jest bardziej treściwy i konkretny" - zapytaliśmy eksperta, dlaczego warto postawić na trening online?
Zioła na menopauzę – które łagodzą nieprzyjemne objawy przekwitania?
Zioła na menopauzę – które łagodzą nieprzyjemne objawy przekwitania?
Ocet spirytusowy- właściwości i zastosowanie. Do czego można go użyć?
Ocet spirytusowy- właściwości i zastosowanie. Do czego można go użyć?